40 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam | 02583 527 999 | 0963577705

Cam kết hoàn ngay 100% tiền nếu khách hàng không hài lòng

Liên hệ chúng tôi

Khách sạn Queen 3 Nha Trang

Địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 02583 527 999 | 0963577705

Email: khachsanqueen3@gmail.com

Tư vấn đặt phòng

Lễ tân

Điện thoại Lễ Tân: 02583 527 999

Điện thoại Tư vấn 1: 0963577705

Điện thoại Tư vấn 2: 02583 527 999

Nhận xét khách hàng

Văn hóa doanh nghiệp
Công ty chúng tôi

Văn hóa doanh nghiệp